SAVETOVANJE ZLATIBOR KRIVIČNO PRAVO 2023

 

 

 

 

 

 

 

SAVETOVANJE ZLATIBOR – KRIVIČNO PRAVO, 21 23. sep­tem­bar 2023.

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,

Ministarstvo pravde Republike Srbije,

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

i Pravosudna akademija

VAS POZIVAJU na 62 REDOVNO godišnje Savetovanje.

 

INFORMACIJE O SAVETOVANJU I KOTIZACIJA

Udruženje: telefon: 011 2658-019,

E-mail: turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

 

REZERVACIJA SMEŠTAJA:

Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad,

R.J. „Rat­ko Mitrović” Zla­ti­bor

Telefon: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086

faks: 031-841-791.

 

U oče­ki­va­nju Va­šeg uče­šća i na ovo­go­di­šnjem Sa­ve­to­va­nju

iskre­no i ko­le­gi­jal­no Vas pozdravlja­mo.

Pred­sed­ni­štvo udru­že­nja, Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kompanija „Intermex“, dugodišnji pokrovitelj Savetovanja i izdavač Zbornika radova, biće i ove godine prisutna na Savetovanju sa svojim novim proizvodima.

PREUZMITE PROGRAM I CENOVNIK SAVETOVANJA !

 

NA SAVETOVANJU – POSEBNO ZANIMLJIVO

Prezentacija NOVIH SOFTVERA, našeg partnera, vodeće srpske kompanije za govorne tehnologije – „Alfanum d.o.o.“

NOVE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI PRAVNIKA !

Alfanum ASR – Automatska transkripcija govora u tekst za srpski jezik

i Alfanum TTS – Sinteza govora na osnovu teksta za srpski jezik.

 

Za prezentaciju i narudžbu softvera obratite se:

„Intermex Software & Communications

Tel: 011 369 22 90, 369 22 91, 063 231 639

Email: intermex@gmail.com

Septembar 2022

 

 

 

 

 

 

 

SAVETOVANJE ZLATIBOR – KRIVIČNO PRAVO, 22 24. sep­tem­bar 2022.

Srp­sko udruženje za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su, Ministarstvo pravde Republike Srbije,

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudna akademija

VAS POZIVAJU na 61 REDOVNO godišnje Savetovanje

 

INFORMACIJE O SAVETOVANJU I KOTIZACIJA

Udruženje: telefon: 011 2658-019,

E-mail: turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

 

REZERVACIJA SMEŠTAJA:

Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad, R.J. „Rat­ko Mitrović” Zla­ti­bor

Telefon: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086,

faks: 031-841-791.

 

U oče­ki­va­nju Va­šeg uče­šća i na ovo­go­di­šnjem Sa­ve­to­va­nju iskre­no i ko­le­gi­jal­no Vas pozdravlja­mo.

Pred­sed­ni­štvo udru­že­nja, Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Pokrovitelj i izdavač Zbornika radova „Intermex d.o.o.“, Beograd

 

PREUZMITE PROGRAM I CENOVNIK SAVETOVANJA !

 

 

 

 

 

 

Poziv na Stručno Savetovanje – Radno pravo – Zlatibor 2022

 

Pozivamo Vas na stručno Savetovanje Udruženja za radno pravo

i socijalno osiguranje Srbije, koje se održava

od 14. do 17. septembra 2022.godine na Zlatiboru.

 

Prof. dr Predrag Jovanović, predsednik Udruženja radno pravo

i socijalno osiguranje Srbije

 

Generalna tema:

„Radno pravo na raskršću“

 

Informacije i kotizacija:

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

Svetozara Markovića 79/1, 11000 Beograd

Tel: 011 2644-464, 060/361-5153

e mail: urs.radnopravo@gmail.com

 

Smeštaj:

Hotel „Dunav“, recepcija, Rujanska bb, 31315 Zlatibor

tel. 031 841 181, fax. 381 313 100219

e-mail: info@dunavturist.rs

 

PREUZMI PROGRAM I CENOVNIK:

JUBILARNO 30. SAVETOVANJE PRAVNIKA U PRIVREDI ZLATIBOR
Hotel „MONA“, 11–14. septembar 2022. godine,

UDRUŽENJE PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

 

 

 

 

UDRUŽENJE PRAVNIKA U PRIVREDI  SRBIJE,

njegov časopis „PRAVO I PRIVREDA“ i Prof. dr Vladimir Čolović,

Vas pozivaju na tradicionalno XXX Savetovanje pravnika u privredi

 

TEMA: „IZAZOVI POSLOVNOG PRAVA“

 

Zlatibor, 1114. septembar (nedeljasreda) 2022. godine

Kongresni centar hotela “MONA”

 

REZERVACIJAI UPLATA SMEŠTAJA:

Recepcija hotela „MONA“, tel. 031/841-021

E-mail: hotel@monazlatibor.com

 

ORGANIZATOR UPLATA KOTIZACIJE:

Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd, Terazije 27

Institut za uporedno pravo, Terazije 41

tel/faks: 011/3233-213

Generalni sekretar Udruženja: Smiljka Bilankov

E-mail: office@pravniciuprivredi.org.rs

Website: www.pravniciuprivredi.org.rs

 

KOTIZACIJA:  15.000,00 dinara

Dokaz o uplati kotizacije daje se prilikom preuzimanja materijala pre početka Susreta

Uplaćuje se na račun Udruženja pravnika u privredi Srbije:

 

Komercijalna banka, Beograd – broj računa:  205-174837-56

Kotizacija obuhvata: Program, Zbornik radova i časopis, učešće u radu Susreta

 

Pokrovitelj: “Intermexd.o.o.

www.propisi.com

 

PREUZMITE POZIV ZA SAVETOVANJE:

Septembar 2020

 

6-8 septembar 2020-PRIVREDNO PRAVO – ZLATIBOR – HOTEL MONA

 

POZIV NA SAVETOVANJE PRAVNIKA – ZLATIBOR – Hotel „MONA“, 6-8septembar 2020. g, UDRUŽENJE PRAVNIKA U PRIVREDI  SRBIJE i prof. dr Mirko Vasiljević, Vas pozivaju na tradicionalno XXIX stručno Savetovanje pravnika u privredi – TEMA – „PRIVREDNA DRUŠTVA I PRIVREDNO SUDSTVO“ 

MESTO I VREME ODRŽAVANJA: Zlatibor, 68septembar (nedelja-utorak) 2020. godine

Kongresni centar hotela “MONA”

REZERVACIJA I UPLATA SMEŠTAJA:

Recepcija hotela „MONA“, tel. 031/841 – 021

e/mail: hotel@monazlatibor.com ili prodaja@monazlatibor.com

ORGANIZATOR – UPLATA KOTIZACIJE:

Udruženje pravnika u privredi Srbije,

Beograd, Trg Nikole Pašića, br. 1/drugi sprat,

tel/faks: 011/323-49-85

e-mail:udruzpip@eunet.rs

KOTIZACIJA:  15.000,00 dinara

Dokaz o uplati kotizacije daje se prilikom preuzimanja materijala pre početka Susreta

Uplaćuje se na račun Udruženja pravnika u privredi Srbije

Komercijalna banka, Beograd – broj računa:  205-174837-56

Kotizacija obuhvata: Program, Zbornik radova (dva), učešće u radu Susreta i kulturni program

 

Pokrovitelj: “Intermexd.o.o.www.propisi.com, www.intermex.rs

 

Preuzmite poziv i cenovnik

 

 

 

6-9 septembar 2020 – MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO – TARA- HOTEL OMORIKA

 

UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO VAS POZIVA na Tradicionalnu XX međunarodnu naučnu konferenciju na temu: “Međunarodno javno i krivično pravo u XXI veku”

MESTO I VREME ODRŽAVANJA: Konferencija se održava na planini Tari, u hotelskom kompleksu OMORIKA, od 6 (otvaranje u 17 časova) do 9 septembra 2020 godine.

Rezervacija i uplata smeštaja, uplata kotizacije:

Turistička agencija VISA TRAVEL AGENCY, Stajka Pantović Stojković PR

Adresa: Metohijska 26/19, Vračar, Beograd, Srbija

Ogranak: Kneza Miloša 15/2, Vračar, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 2622 789, Fax: +381 11 2622 837, e-mail: visatravel@mts.rs

 

Preuzmite poziv, program i cenovnik

 

 

17-20 septembar 2020. – KRIVIČNO PRAVO – ZLATIBOR – HOTEL ROMANIJA

 

POZIV NA STRUČNO SAVETOVANJEZLATIBOR – KRIVIČNO PRAVO, 17 – 20. septem­bar 2020. – Srp­sko udruženje za kri­vič­no­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su, Ministarstvo pravde Republike Srbije, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudna akademija VAS POZIVAJU na 58 REDOVNO godišnje Savetovanje

INFORMACIJE O SAVETOVANJU I KOTIZACIJA – Udruženje: telefon: 011 2658-019, E-mail:turanjaninveljko@gmail.com, sukp@sezampro.rs

REZERVACIJE SMEŠTAJA:

Usta­no­va stu­dent­skih opo­ra­vi­li­šta Be­o­grad, R.J. „Rat­ko Mitrović” Zla­ti­bor

Telefon: 031-841-369, 031-841-625, 031-845-086, faks: 031-841-791.

Pred­sed­ni­štvo udru­že­nja i Pra­vo­sud­na aka­de­mi­ja

 

Preuzmite orijentacioni program i cenovnik savetovanja !

 

 

Oktobar 2020

 

79. oktobar RADNO PRAVO – ZLATIBOR

 

POZIV NA STRUČNO SAVETOVANJE – RADNO PRAVO – ZLATIBOR

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, organizuje XXIII, redovno trodnevno stručno savetovanje, koje će se, kao i sva dosadašnja, održati na Zlatiboru u periodu od 07. do 9. oktobra 2020. godine.

Osnovna tema: Osnovna tema Savetovanja je „Izazovi savremenog radnog zakonodavstva“. Organizacioni odbor Savetovanja odlučio je da ove godine stavi veći akcenat na praktična pitanja, u duhu osnovne teme (radno pravo u svetlu aktuelnih okolnosti rada i života), te će zato organizovati okrugle stolove,  na kojima će se voditi diskusija, razmenjivati iskustva, postavljati pitanja, davati odgovori. Referenti, moderatorii drugu učesnici biće ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori prava, sudije, miritelji i arbitri, stručnjaci angažovani u državnim organima i ustanovama, advokati i drugi).

Mesto i vreme održavanja: Kongresni centar „ROMANIJA“, Ustanova studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ ZLATIBOR – 07. do 10. oktobra 2020. godine (dolazak 06. oktobra).

Informacije i kotizacija: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Tel: 011/2644-766, 2644-587, Ul.Svetozara Markovića 79/1,11000 Beograd. Kontakt osoba: Vesna Marindolac, Tel:063/253 703. Mail: urs.radnopravo@gmail.com.

Prijave za Savetovanje slati na adresu: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, Svetozara Markovića 79/1,11000 Beograd.

Kotizacija za učešće na Savetovanju iznosi 14.800,00 dinara sa PDV-om po učesniku (obuhvata pravo prisustvovanja svim oblicima rada na savetovanju, oba broja časopisa „Radno i socijalno pravo” za 2020. godinu, svečanu večeru i izlet.

Smeštaj: Studensko odmaralište Srbije, Zlatibor, tel: 031/841-369 i 031/841-791.

Detaljan Program rada sa ostalim podacima u vezi Savetovanja biće kasnije sačinjen i poslat na adrese zainteresovanih lica i organizacija.

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Predrag Jovanović, predsednik Udruženja