Važno saopštenje u vezi autorskih prava i načina korišćenja ovog sajta i Intermex Indok online sistema

 

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo INTERMEX-a ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. INTERMEX će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. INTERMEX se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. INTERMEX ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. INTERMEX nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije INTERMEX. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. INTERMEX ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. INTERMEX ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti INTERMEX-a.

Softver dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju INTERMEX-u. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. INTERMEX ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Softver sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja

INTERMEX može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti o tome obavešeni.

 

Uslovi korišćenja online sistema INTERMEX IndOK online

 

INTERMEX IndOK onlinesistem sa svim svojim podacima, bazom podataka, aplikacijom i dizajnom je u vlasništvu kompanije INTERMEX i može se koristiti isključivo saglasno pravilima korišćenja baza podataka.

 

1 vaučer – licenca znači kupovinu usluge korišćenja servisa od strane 1 osobe – 1 korisnika u realnom vremenu za sopstvene potrebe na 1 računaru i 1 mobilnom uređaju odjednom u periodu od 12 meseci za određeni paket. Nije dozvoljen pristup servisu ili davanje pasworda drugima, davanje usluga drugima sa podacima iz sistema, kopiranje, štampanje više primeraka tekstova, poklanjanje i slično. Ovo stoga jer se nezakonitim postupcima povređuju vlasnički, moralni, materijalni i autorski interesi INTERMEXA, krše se zakoni o autorskim i srodnim pravima i Krivični zakonik. Ako je potrebno više korisnika u određenoj instituciji, organu uprave ili firmi, advokatskoj kancelariji i pojedincima mogu se kupiti od INTERMEXA u svakom trenutku.

 

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje celog ili delova ove baze podataka i web sajta ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, slike, fotografije i sl.), bez obzira na razloge za takvo delo zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo, koje će biti gonjeno u skladu sa zakonom.

 

Na ovom sajtu se mogu naći razni podaci i informacije koji se isključivo mogu koristiti u informacione svrhe, na način kako to predviđaju autori tih podataka, uz navođenje izvora podataka.

 

Intermex se trudi da stalnim izmenama sajta održava baze podataka dnevno ažurnim. Međutim, uprkos svim našim naporima – moguće je da postoje informacije ili podaci koji nisu potpuni, ili ne predstavljaju najaktuelniju verziju. S tim u vezi neophodno je konsultovati i zvanične zakonske propise, odnosno izvore podataka.

 

Kao izvor podataka za zakonske propise Intermex koristi isključivo zvanična službena glasila. Autorski tekstovi su pisani u skladu sa ugovorima koje je Intermex zaključio sa autorima.

 

Baza linkova ka drugim web sajtovima je data isključivo u informacione svrhe i ne predstavlja odraz stavova i mišljenja Intermex-a.

Svaka distribucija sadržaja sa ovog sajta podleže pismenom odobrenju Intermex-a. Svaka zloupotreba podrazumeva krivično delo protiv autorskih prava i biće bez odlaganja preduzete odgovarajuće pravne mere.

 

Ukoliko Vam je potrebno više informacija molimo Vas da nas kontaktirate na:

info@intermex.biz, Tel : +311 11 369 22 90, 369 22 91, 369 20 69.