Prodaja softvera i publikacija:

Saša Đorđević, izvršni direktor prodaje

063 441 783, 064 1687 515

Dušan Popović, menadžer prodaje

063 320 095

Tehnička podrška:

381 11 369 22 91, 369 22 92, 367 59 99, 361 89 25
Pošaljite poruku na naš E-mail:

Korisnička podrška:

381 11 369 22 91, 369 22 92,
367 59 99, 361 89 25