Ovim neopozivo od kompanije „INTERMEX d.o.o., naručujemo niže odabrani proizvod/e, u potrebnom broju komada (broju korisnika).Uplatu ćemo izvršiti po profakturi na osnovu ove online narudžbenice, sa uračunatim PDV-om. Po izvršenoj uplati, šaljemo proizvod i PDV račun. Rok za uplatu po profakturi je 7 dana. Rok isporuke je 3 radna dana. Poštarina je uključena u cenu.

INFORMACIJE

Intermex Software & communications, 11000 Beograd, Alekse Bačvanskog 6

Tel:(011) 369-22-90, 369-22-91, 367-59-99, E-mail: intermex@gmail.com

POPUNITE PODATKE ZA ONLINE NARUDŽBU
SOFTVER - Online baze podataka i aplikacije i standardni softver
PUBLIKACIJE - Štampani Bilteni sudske prakse, pravni časopis i publikacije