Adresa i telefoni:

Alekse Bačvanskog 6, 11000 Beograd

Tel:(011) 369-22-90, 369-22-91, 367-59-99,

361-89-25, 361-27-33, 306-75-05

Prodaja softvera i publikacija:

Saša Đorđević, izvršni direktor – 063 441 783, 064 1687 515

Dušan Popović, menadžer prodaje – 063 320 095

E-mail: intermex@gmail.com