Stručna edukacija

Webinari

Video predavanja, prezentacije i obuke.

Partner

Rešavajte pravne i poslovne probleme uz pomoć najboljih u struci

Kao pomoć Vama, našim korisnicima, i generalno, pravnoj i ekonomskoj struci, firma „KURS KREATOR“, partner kompanije Intermex  organizuje edukacije i Webinare. 

Aktuelne EDUKACIJE i Webinare možete pigledati na sajtu www.kurskreator.rs i prijaviti se na njih.

 

Savetovanje Krivično Pravo

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i
Pravosudna akademija

Vas pozivaju na 63. REDOVNO godišnje savetovanje na Zlatiboru od 19. do 21. Septembra 2024. godine