Kontakt

Pišite nam

Kontaktirajte nas i saznajte više informacija o našem programu, izdavaštvu i uslugama.

Adresa

Alekse Bačvanskog 6
11000 Beograd

Email

intermex@gmail.com

Telefon

+381 (011) 369-22-90

Savetovanje Krivično Pravo

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i
Pravosudna akademija

Vas pozivaju na 63. REDOVNO godišnje savetovanje na Zlatiboru od 19. do 21. Septembra 2024. godine