sudske odluke od 1978 do danas

Sudska praksa

Intermex  – najveća baza sudske prakse na Balkanu

Standardni program sa Arhivom sudskih odluka od 1978 do danas

Originalni program Intermexa za MS Windows PC računare i mreže sa instalacijom – CD ili USB, na Vašem računaru i ažuriranjem online.

Preko 100.000 SUDSKIH ODLUKA

Presude, pravni stavovi i shvatanja, zaključci, referati i stručni radovi, pitanja i odgovori, odabrani i priređeni od strane Odeljenja sudske prakse vrhunskih sudskih instanci za ujednačavanje sudske prakse.

Izbegnite nepotrebne rizike, koristite u praksi, kvalifikovanu, zvanično odabranu, ekspertski obrađenu i ujednačenu sudsku praksu.

Program potreban sudijama, tužiocima i njihovim saradnicima, advokatima i advokatskim pripravnicima, pravnicima i profesionalcima u javnom sektoru i privrednim društvima, koji ne žele neizvesnost u svom radu i poslovanju.

Zvanična sudska praksa

Kvalitetno odabrana sudska praksa sudova iz zvaničnih Biltena sudske prakse sudova u izdanju Intermexa – preko 900 Biltena sudske prakse (Kompanija Intermex je već više od 20 godina izdavač većine zvaničnih Biltena sudova, za koje ima isključiva prava izdavanja i prodaje), Bilteni Vrhovnog suda, Apelacionih, Višiih i Osnovnih sudova, Komore javnih izvršitelja, sa ARHIVOM izabranih odluka iz Biltena sudske porakse ranijih sudskih instanci (VKS, VSS, Trgovinski sudovi, Okružni sudovi, Savezni sud, Vrhovni vojni sud – od 1978 do danas) i ogromnom bazom ekspertski obrađene sudske prakse iz svih pravnih oblasti koja se redovno dopunjuje aktuelnim odlukama.

Jedan program za više korisnika na mreži

Program Intermex SUDSKA PRAKSA postoji već 25 godina i njegova najnovija verzija ima sve Nove odluke i stručne sadržaje kao naš Novi ONLINE SISTEM Intermex Sudska praksa Online, ali se bitno razlikuje jer sadrži ogromnu Bazu STARE SUDSKE PRAKSE – počev od 1978. godine i mnogo je veća baza podataka. Takođe predviđen je da se instalira i na servere korisnika – mrežu, pa ga može koristiti veći broj korisnika odjednom.

Jednostavno i potpuno tačno pretraživanje baze sudske prakse

Program i Baza podataka se kvartalno ažuriraju i dopunjuju novim odlukama i stručnim sadržajima. Sudska praksa može da se pretražuje po svim pojmovima, rečima i delom reči – svaka reč je ključna reč, po Biltenu u kojem je objavljena, po donosiocu, po pravnoj oblasti i podoblasti, po institutima, po broju predmeta, imenima sudija, datumu…

Svaki traženi rezultat se pojavljuje u posebnim prozorima i možete ih kopirati ili sačuvati na svom disku ili poslati e-mailom. Možete praviti KORISNIČKE BAZE, u opciji HRONOLOGIJA ima automatsku ISTORIJU radi na onoliko prozora (Windows) koliko Vam je potrebno, pa  sve potrebne pronađene rezultate jednim klikom sačuvate na Vašem uređaju ili kopirate u editor.

Ažuriranje se vrši kvartalno, preko Interneta – Online ili sa CD-a, USB uređaja, za Vaš računar ili mrežu, za potreban broj korisnika.

Poručite Sudsku Praksu 4 već danas

Potreban Vam je program koji decenijama koriste vodeće pravosudne i državne institucije u našoj zemlji – Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud i ostali sudovi i tužilaštva, Vlada Republike Srbije, Narodna skupština, Državno pravobranilaštvo, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Pravosudna Akademija i vodeće advokatske kancelarije.  

Dogovorite se sa našim savetnikom o paketu koji Vam odgovara, kako bi se naša ponuda za vaše korisnike uklopila u Vaš budžet.

Da poručite program popunite formular ispod ili pozovite broj telefona 011 369 22 90

Program je modularan i prilagođava se Vašim potrebama i na osnovu broja modula se formira cena. Dakle, plaćate samo ono što Vam je potrebno.

Savetovanje Krivično Pravo

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i
Pravosudna akademija

Vas pozivaju na 63. REDOVNO godišnje savetovanje na Zlatiboru od 19. do 21. Septembra 2024. godine