Praktična izdanja

Priručnici

Stručna literatura za svakog pravnika – Oslonite se na iskustvo eksperata.

Stručna literatura u praktičnom izdanju

KORISNA, PRAKTIČNA IZDANJA, malog A5 formata, u kvalitetnom mekom povezu, za radnu torbu, žensku torbicu, kada ste na sudu, na Savetovanju, kod klijenta ili partnera, kod Vašeg rukovodioca, na finom papiru, da možete da upisujete svoje zabeleške direktno u priručnik, da podvlačite bitne odredbe zakona ili Komentara, ili neki drugi bitan podatak iz Priručnika. U kasnijem radu to Vam može biti dragoceno.

Priručnici - zbirke propisa

 • Zakon o privrednim društvima
 • Planiranje i izgradnja
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Stranci i zapošljavanje stranaca u Srbiji
 • Upravljanje privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije
 • Predmeti opšte upotrebe i opšta bezbednost proizvoda
 • Oružje i municija
 • Elektronske komunikacije
 • Javno informisanje i mediji
 • Elektronski mediji
 • Obnovljivi izvori energije
 • Bezbednost saobraćaja

Oslonite se na iskustvo eksperata

Naši tradicionalni Priručnici, koje radimo već više od 30 godina, su obično Novi procesni zakoni, ili Zbirka propisa iz neke pravne ili poslovne oblasti, u prečišćenom tekstu, sa indeksom pojmova i detaljnim sadržajem, sa komentarom pojedinih odredbi koje su se menjale u odnosu na stari zakon i slično.

Ponekad su to specijalizovana priručna izdanja eminentnih autora.

Za svaki novi Priručnik, bićete odmah e-mailom obavešteni, ili preko našeg sajta, da možete u pretplati da ih naručite, i na vreme da se upoznate sa promenama zakona ili procedura, pre stupanja na snagu propisa.

Poručite priručnike

Cena za priručnike (stručne knjige) iznosi 2.000 dinara po priručniku, bez PDV-a. Pakovanje i POŠTARINA su uključeni u cenu. Ako želite da poručite, popunite formular ispod ili pozovite

Program je modularan i prilagođava se Vašim potrebama i na osnovu broja modula se formira cena. Dakle, plaćate samo ono što Vam je potrebno.

Savetovanje Krivično Pravo

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i
Pravosudna akademija

Vas pozivaju na 63. REDOVNO godišnje savetovanje na Zlatiboru od 19. do 21. Septembra 2024. godine