Ko smo mi

Naša adresa internet sajta je: https://intermex.rs.

Intermex čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

Politika privatnosti vas obaveštava o našim praksama privatnosti i izborima koje možete da napravite i pravima koja možete da ostvarite u vezi sa svojim ličnim podacima, uključujući informacije koje se mogu prikupljati iz vaše aktivnosti na mreži, korišćenja uređaja i interakcije koju imate sa preduzećem Intermex van mreže, kao što je kada se obratite našim predstavnicima za korisničku podršku.

Ova Politika privatnosti ne odnosi se na aplikacije nezavisnih proizvođača, proizvode, usluge, veb lokacije ili funkcije društvenih medija kojima se može pristupiti putem veza koje pružamo u našim Intermex uslugama radi vaših potreba i informacija. Pristup tim vezama će dovesti do toga da napustite Intermex usluge i može dovesti do prikupljanja ili deljenja informacija o vama od strane nezavisnih proizvođača. Ne kontrolišemo, ne podržavamo niti iznosimo ikakve tvrdnje u vezi sa bilo kojim veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili njihovim praksama privatnosti koje se mogu razlikovati od naših. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost svake lokacije sa kojom vršite interakciju pre nego što dozvolite prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi.

Naš server registruje IP adrese sa kojih posetioci pristupe ali se one dalje ne koriste, niti u bilo koju svrhu obrađuju.

Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama/informacije o instutuciji/organizaciji/kompanijiili kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu, odnosno za kompaniju naziv, adresu sedišta, matični broj, PIB, podatke o zastupniku/cima, kontakt osobi/ama, brojevima telefona, faksa ili e-mail adrese. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

 

Savetovanje Krivično Pravo

Srp­sko udruženje za krivično­prav­nu te­o­ri­ju i prak­su,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i
Pravosudna akademija

Vas pozivaju na 63. REDOVNO godišnje savetovanje na Zlatiboru od 19. do 21. Septembra 2024. godine